Spoštovane ribičinje in ribiči!

Leto je naokoli in zopet se zazremo v prihodnost v upanju, da nam  prihodnje leto  nebo postreglo s probleme kakršnim smo bili priča v letošnjem letu.

Leto se je pričelo dokaj obetavno in z velikimi načrti, ki smo si jih zadali  v naših planih, vendar smo že v mesecu aprilu bili priča valu epidemije COVIT 19, ki je zajela tudi našo državo. Tako je na podlagi ukrepov ,ki jih je sprejela država za zajezitev epidemije bilo okrnjeno celotno izvajanje načrtovanih nalog, saj je ukrep zajezil prihajanje ribičev iz ostalih občin in tujine, kar je imelo  za posledico občutno zmanjšanje obiska in s tem v zvezi tudi precejšen upad prihodkov. V mesecu juniju smo uspeli izvesti nekaj dogodkov, vendar v okrnjenem programu in že je bil tu september ko smo se soočili z novimi ukrepi države in zaporami gibanja.

Kljub temu je bilo veliko narejenega predvsem na vzgojnih ribnikih Goričica in pričeli  z izgradnjo  sanitarij, vzdrževanjem tras LKO in LRP. Pridni člani  gospodarske komisije so v lastni režiji na Goričici   zgradili manjši kozolček za potrebe shranjevanja čolnov in družabna srečanja  adaptirali del objekta za potrebe sejne sobe oz. učilnice. Inventar pa nam je v celoti donirala A Banka. Na Brezovi  smo porušili spremljajoči objekt na zemljišču, kjer naj bi stala nova restavracija, očistili okolico koče in tekmovalnih tras, kar se gre zahvaliti najemniku koče in Komisiji za varstvo voda in okolice. Še bi lahko naštevali delo posameznih komisij, kot so Komisija za informiranje, tekmovalna komisija, ki je izvedla  nekaj tekmovanj v okviru  možnosti in seveda čuvajska služba, ki je temeljito nadzirala izvajanje ribolova in pripomogla k plašenju kormoranov.

Sodelovali smo z zunanjimi institucijami, predvsem MOC  v smislu priprav na izgradnjo kanalizacijskega sistema, Inšpektorjem za ribištvo, Direkcijo za vode, Zavodom za ribištvo in še bi lahko naštevali.

Posebej moram povedati, ,da smo krajem leta prejeli Osnutek RGN  s strani Zavoda za ribištvo, ki bi moral biti sprejet že v letu 2017,vendar ga še do danes  ministrstvo ni potrdilo. V tem osnutku je nova alineja, ki nas je še posebno zbodla v oči, saj predvideva vsakršno krmljenje rib z namenom privabljanja v času ribolova zaradi prekomernega onesnaževanja voda. To bi imelo posledice predvsem  v LKO. Mi smo se na to dejstvo pritožili, saj smatramo, da brez vsakršnih rezultatov merjenja onesnaženosti vode to ne pride v poštev zato tudi nismo spreminjali lovnih režimov. Ker je takšno prepoved prejelo več družin v Sloveniji smo v postopek vključili tudi  RZS.

Vse aktivnosti in delo v družini bo ponatanko predstavljeno za Zboru ribičev in do takrat bo tudi več znano o usodi RGN.

Na koncu se bi rad zahvalil vsem vodjem komisij, ribičinjam in ribičem, ki so aktivno delali skozi vse leto in  Vam zaželel vse najlepše v prihodnjem letu pa  zdravi ostanite.

 

Predsednik  RD

Štefan Zidanšek

Hits: 271 Print

Vse pravice pridržane © 2015. Ribiška družina Celje

Designed by Fenix, Feldin Andrej s.p.