Rečica Hudinja in ribogojni potok Dobrnica sta bila nekdaj vodotoka polna življenja. V zadnjem času pa sta postala zelo osiromašena z ribjim življem, razlog za to pa so predvsem nizki vodostaji v poletnih mesecih in prekomerno segrevanje vode. Poleg tega pa še intenzivno črpanje vode v Hudinji in regulacija v spodnjem delu. Vse to pa še kako vpliva na razvoj in obnavljanje življenja v vodi. Postrv in Lipan potrebujeta za eksistenco hladno vodo in globoke tolmune za zadrževanje. Slednje pa je z navedenimi posegi ter naravnimi pojavi onemogočeno oziroma ravnovesje v naravi popolnoma poruši. Veliko škodo v zadnjem času povzročajo še ribojede ptice kot sta Kormoran in Siva čaplja.

Ribiška družina Celje, ki ima koncesijo nad omenjenima vodama, skrbi za redno vlaganje Potočne postrvi v skladu z načrti in s tem poskuša ohranjati ribjo populacijo, vendar je zaradi vseh teh dejavnikov ves napor nemalokrat zaman. Zato smo o navedeni problematiki seznanili tudi pristojne na Občinah Vojnik, Dobrna in Vitanje. Občini Vojnik in Dobrna sta se odzvali in nam z donacijami priskočili na pomoč pri dodatni nabavi ribjih mladic Potočne postrvi.

V prisotnosti podžupana Občine Vojnik g. Viktorja Štokojnika in župana občine Dobrna g. Martina Breclja ter vodstva Ribiške družine smo tako dne 17. aprila letos, v Dobrnico in Hudinjo vložili preko tisoč enoletnih mladic Potočne postrvi povprečne velikosti 12 cm. Mladice smo nabavili v ribogojnici Zagradec Ribiške družine Radeče. Verjamemo, da jih bo večina uspešno kljubovala vsem pritiskom onesnaženj, vodnim posegom in plenjenjem ribojedih ptic ter dočakala obdobje drsti ko bodo lahko po naravni poti nadalje obnavljale populacijo.

S tem sta obe občini pripomogli, da bosta Dobrnica in Hudinja zopet polni življenja, za kar se jima iskreno zahvaljujemo.

 

Predsednik RD Celje 

Štefan Zidanšek

 

  • Predstavniki občin in RD Celje spremljajo vlaganje
  • Postrvi pred prevozom
  • Naš gospodar že pripravljen na prevoz
  • Mladice potočne postrvi
  • Mladice potočne postrvi

Hits: 770 Print

Vse pravice pridržane © 2015. Ribiška družina Celje

Designed by Fenix, Feldin Andrej s.p.